Uppfödning av hund och katt

uppfödningNär du är den som verkligen gillar katter och hundar kan du gå i tankarna om att bedriva uppfödning av dessa. Det är dock något som du ska tänka på riktigt länge och noga innan du bestämmer dig. När det gäller uppfödning av katter och hundar kan detta många gånger bli något som kommer att kosta mycket pengar och det är mycket svårt att verkligen tjäna på en sådan verksamhet. Här gäller det då att du väljer att satsa på uppfödning av anledningen att det är ett stort intresse, samt att du har de ekonomiska tillgångar som detta kommer att kräva.

Skillnaden mellan uppfödning av hundar och katter

Att bedriva uppfödning av hundar och katter kommer även att betyda att du i många fall kommer att vara skyldig för registrering, samt att du måste följa uppsatta regler för hur detta får bedrivas. Egentligen är det också väldigt stor skillnad på om du väljer att bedriva uppfödning av hundar, eller om det är katter som är ditt största intresse. Här kommer naturligtvis uppfödningen av hundar vara det som kräver det största arbetet och det största kapitalet. Det kommer också vara det som kräver de största ytorna för dina hundar att kunna röra sig utomhus på ett trivsamt och bra sätt.

I vilket fall måste du som ska bedriva uppfödningen av något av dessa djur verkligen ta reda på vad du måste göra för att bedriva denna verksamhet på ett lagligt sätt. Det är också viktigt att du sätter dig in i vilka olika behov som de olika raserna har gällande omsorg, träning och mat. Är det detta som är ditt stora intresse kommer du förmodligen att veta ganska mycket redan innan du ska starta, och det är en av förutsättningarna för att lyckas med en verksamhet av detta slag. Oavsett om du väljer uppfödning av katter eller hundar kommer du säkerligen att få ett mycket roligt och rikt liv.

Uppfödarutbildning hund

Svenska kennelklubben har introducerat en ny och modern uppfödarutbildning i studiecirkelform. Den är skapad utifrån boken ”Hunduppfödning i teori och praktik” som är skriven av tre experter på ämnet – nämligen Catharina Linde Forsberg, IngaLill Blixt och Åsa Lindholm.

Utbildningen innehåller fyra delar med följande teman:

• Hunduppfödning
• Inför valpkullen
• Valpkullen är här
• Valparna flyttar

Varje delmoment har i sin tur flera avsnitt. Utbildningen omfattar totalt 15 träffar – upplägget kan dock variera. Några klubbar har en gång per vecka medan andra träffas varannan vecka eller en gång per månad. Arrangerande klubb bestämmer vilket upplägg som passar bäst.

Du kan endast anmäla dig till hela utbildningen – inte till olika delmoment.

Klubbar inom SKK med centralt certifierade och utbildade handledare kan arrangera uppfödarutbildning. Andra än certifierade och utbildade handledare har inte tillgång till utbildningsmaterial. På Svenska Kennelklubbens hemsida hittar du en lista med certifierade och utbildade handledare.

Minst en gång per år arrangerar Svenska Kennelklubben handledarutbildning för den nya och moderna uppfödarutbildningen. Målet är kort att utbilda handledare i hur utbildningsmaterialet ska användas – detta för att säkerställa likvärdig utbildning för samtliga deltagare i uppfödarutbildningen.

Kursinnehåll i handledarutbildningen är

• Gruppdynamik
• Pedagogiskt ledarskap
• Genomgång av utbildningsmaterial

Kurslitteratur är ”Hunduppfödning i teori och praktik” som smidigt kan köpas på Svenska Kennelklubbens hemsida.