Populära raskatter

När du har lite eller en hel massa kunskaper om katter vet du säkert att det här finns en mängd olika raser. I dagsläget finns det runt 70 olika kattraser, och här är det något som förbryllar. Det som förbryllar är att ordet kattraser och ordet raskatter inte alls betyder samma sak. Egentligen skulle väl alla katter kunna kallas för raskatter, då de kommer från en specifik ras. Så är det dock inte och det har blivit kutym att använda ordet raskatter när det gäller de lite finare katterna av en finare ras som betingar mer i pris. Här finns det då ett antal olika av dessa, och det är några av dem som är populärare än andra.

De som är mest populära när det handlar om raskatter är förmodligen perserkatt, siames och norsk skogskatt.raskatter Den sista av de tre nämnda har blivit mycket populär på senare tid och är även den av de tre som betingar det lägsta priset. När det gäller raskatter har dessa även en del olika egenskaper, som gör att de passar bättre runt vissa människor samt även kräver olika miljöer. Så är det med alla djur och det är definitivt inte något undantag med katter i detta fall.

Barnvänliga raskatter

Gällande de tre olika raskatter som har nämnts kommer till exempel inte siames att vara en katt som brukar rekommenderas för barnfamiljer. Detta för att denna katts temperament inte är anpassat för detta. Däremot passar både perser och norsk skogskatt perfekt när det finns barn i bilden, då dessa är katter med ett stabilt och lugnt temperament. Hur som helst passar också siames och perser bra inomhus, medan den norska skogskatten behöver röra sig mycket utomhus. Alla andra katter har även de olika egenskaper, och det är alltid bäst att ta reda på dessa innan du skaffar en katt.