Hur du stödjer olika katthem

Som säkert alla känner till finns det idag många som behandlar djur som om de skulle vara leksaker. Särskilt ofta sker detta då det gäller katter. Här är det mycket vanligt att många skaffar sig en sommarkatt, för att sedan lämna den vind för våg när semestern är över. Utav denna anledning har det skapats många katthem, där dessa katter tas om hand. Det är då mycket viktigt att de katthem som idag finns och gör ett fantastiskt arbete kan fortsätta med detta. När du tycker att det är hemskt att katter bara lämnas att dö efter ett par månader kan du vara med och hjälpa dessa katthem att finnas kvar.

Många av hem för katter drivs idag via ideella verksamheter av någon som är mycket fäst vid dessa djur och inte kan leva med vetskapen om att de lider sig till döds. katthemDu kan då vara med att hjälpa till genom att stödja ett katthem. När du vill vara med att stödja finns det olika sätt att göra detta på. Det vanligaste för dagen ser du på många av dessa verksamheters hemsidor. Det kan handla om att skänka en mindre summa pengar via SMS. Här handlar det inte om några stora summor, utan alla som känner för dessa små varelser kan vara med att hjälpa till.

Att skänka pengar till ett katthem

När du väljer att stödja ett katthem via SMS med en ekonomisk gåva handlar detta om summor mellan 25, 50 och upp till 100 kronor. Naturligtvis kan du skänka mer om du vill, men om det finns tillräckligt många som verkligen hjälper med små summor räcker faktiskt det. Ett annat sätt som du kan stödja ett katthem på är att själv gå in och jobba ideellt. Här avlastar du då de människor som brinner för detta, och kan på samma gång få en meningsfullt fritid.