Fokus på hästens hälsa i trav

travNär du är ägare av en häst, eller när du är den som sköter om den samt du som tävlar med den, är det viktigt att alltid sätta hästens hälsa i första rummet. Detta för att du på ett acceptabelt och lagligt sätt ska ta hand om din häst, samt att du ska få en häst som verkligen trivs och presterar bra på tävlingar. Naturligtvis har detta med skadans art att göra. Här finns det de som är kuskar inom trav, som har tävlat med sårskada om skadans art har varit av det lindriga slaget. Hur som helst vill du som spelar på trav alltid veta att de som äger och kör hästen ser till att den är fullt frisk vid tävling.

Spela på trav

Det betyder att du som är spelare på trav alltid sätter ditt fokus på att de som äger och tar hand om hästarna verkligen gör sitt jobb och ser till hästens hälsa i första hand. När du spelar på hästar är det alltid bättre att hästen uteblir, än att en tränare och kusk försöker tävla med ett ekipage som inte kan prestera allt på banan. Detta gäller i och för sig även de som kör hästarna och äger dem. De brukar aldrig vilja ställa upp på trav eller galopp med en skadad häst.

Hur som helst är det alltid roligt att spela på trav och du som verkligen går in för detta kommer förmodligen att besöka stallbacken några gånger för att i verkligheten se hur de hästar som du spelar på tas om hand. Besöket kommer säkert även att ge dig några värdefulla tips som du kan använda när det är dags att göra dina satsningar på trav, och de olika lopp som alltid kommer efter varandra på en travbana. Att sätta hästens hälsa i fokus är något som gynnar alla som har någon form av anknytning till hästen.

Djurskyddet och travsporten

Grunden i svensk travsport är djurskyddet. Svensk travsport har därför hårdare regler än djurskyddslagen kräver.

Hästens välmående står alltid i centrum i travsportens värdegrund – hästar i Sverige behandlas därför med kunskap, kärlek och respekt. Svensk travsport har därför gott anseende utomlands.

Svensk travsport tillämpar nolltolerans mot dopning och otillåten medicinering. Hästar i Sverige får exempelvis inte träna eller tävla på smärtstillande, vilket är tillåtet för humanidrottare.

Travtävlingar bevakas alltid av utbildade funktionärer och domare. En banveterinär – utsedd av Jordbruksverket – finns också på plats. Han eller hon är oberoende för att säkerställa fungerande djurskydd.

Inom travsporten finns ett djuromsorgsprogram som kallas för travarhälsan. Syftet är kort att öka kunskap och medvetenhet om hästar och när dessa är i stånd att träna och tävla, vilket man tar reda på genom en egenkontroll.

Svensk Travsport arbetar varje dag för att förbättra och utveckla djurskyddet – och genom sitt arbete har man blivit ett internationellt föredöme. Förutom travarhälsan har man flera andra löpande rutiner. Några exempel är:

• minska drivningar
• obducera hästar som avlider i tävling
• genomföra dopningsprover
• säkerställa att karenstider efterföljs
• förbättra smittskyddet
• genomföra djurskyddskontroller
• utveckla travsportens regelverk
• uppdatera utrustningsbestämmelser
• kvalitetssäkra travbanor
• samarbeta med myndigheter
• samarbeta internationellt inom djurskydds- och antidopningsfrågor